Afval

Uw startpagina op het internet | Afvalbedrijven | Nederland

Gebruik van deze website (Uwstartpagina.com) is onderhevig aan onderstaande gebruiksvoorwaarden welke gebaseerd zijn op basis van de Nederlandse alsook de Belgische wetgeving en rechtspraak.

Door gebruik te maken van de diensten van www.Uwstartpagina.com  verklaar je dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden en instemt met de inhoud en de toepasselijkheid daarvan.

Je bent zelf VOLLEDIG JURIDISCH VERANTWOORDELIJK voor de inhoud van je pagina.

Uwstartpagina.com heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een pagina of redirect te weigeren, te verwijderen of te bewerken.

Na 1 maand dienen minstens 10 links te zijn toegevoegd op een ingebrachte startpagina.

Het is niet toegestaan om afbeeldingen van andere websites zonder toestemming te hotlinken of afbeeldingen te plaatsen waar copyright rechten op rusten. Alle claims die hieruit voortvloeien zijn volledig voor rekening van diegene die de pagina heeft gemaakt. Uwstartpagina.com is hier geen partij in en wijst iedere verantwoordelijkheid hiervan af.

Je mag net zoveel verschillende startpagina's aanmaken, mits je deze goed onderhoud.

Het is verboden om gebruik te maken van zogenaamde autohits of popups.

De onderwerpen en/of teksten op je pagina mogen niet racistisch of discriminerend van aard zijn. Erotische pagina's zijn wel toegestaan, mits aangevinkt bij aanmelding.

Het is niet toegestaan om je pagina door te verkopen of te verhuren, de pagina blijft altijd eigendom van Uwstartpagina.com!

Het is wel toegestaan om adverteerders te zoeken en advertenties te plaatsen.

Het is wel toegestaan om geld te verdienen met je pagina.

Uwstartpagina.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud die jij op je pagina zet.

Het is verboden om inbreuk te maken op rechten van derden.

Het is verboden links naar illegale sites te plaatsen, zoals sites die cracks, serialnumbers, illegale mp3's, warez, kansspelen of illegale porno bevatten, alsmede links naar andere websites die door de Nederlandse of Belgische wet verboden zijn.

Het is verboden om illegale content op je pagina te plaatsen, bij constatering zal je pagina onmiddellijk worden verwijderd.

Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, materiaal van deze rechthebbende op een Uwstartpagina.com pagina te plaatsen of te linken.

Het is verboden om Uwstartpagina.com te gebruiken om een ander startpagina systeem te promoten.

Het is verboden om Uwstartpagina.com te gebruiken voor spam of zoekmachine-spam doeleinden. Mocht je zogenaamde spam pagina's tegenkomen dan kun je deze via het contactformulier op de homepage melden.

Het is verboden bezoekers naar je pagina's te leiden door in de bron als zichtbare of onzichtbare tekst woorden te gebruiken als kinderporno of woorden met gelijke strekking of uit dezelfde categorie. Uwstartpagina.com wenst op geen enkele wijze met kinderporno geassocieerd te worden en zal bij aantoonbare overtredingen de door jouw gemaakte pagina’s verwijderen en aangifte bij de politie doen.

Je bevestigt dat het copyright, de databaserechten en elk ander geestelijk eigendom op deze website of met betrekking tot de inhoud, eigendom zijn van Uwstartpagina.com. Niets van de inhoud van Uwstartpagina.com of enig ander materiaal dat op de website gepubliceerd wordt, mag naar andere websites getransporteerd worden of op andere websites opgeslagen worden zonder schriftelijke toestemming van Uwstartpagina.com. Uitzondering hierop vormt de indexering van de Uwstartpagina.com website en database door reguliere internet zoekmachines. Verzoeken voor publicatie van materiaal afkomstig van de Uwstartpagina.com website kunnen gestuurd worden naar Uwstartpagina.com. U bent in strijdt met de wet indien u zich niet houd aan deze regels.

Uwstartpagina.com geeft geen garantie ten aanzien van de beschikbaarheid, de kwaliteit of de functionaliteit van deze website. Toegang tot de website mag ten allen tijde onderbroken, beperkt of vertraagd worden zonder opgaaf van redenen. Uwstartpagina.com geeft met betrekking tot al het materiaal dat op deze website gepubliceerd wordt geen garantie ten aaanzien van juistheid, compleetheid, tijdloosheid, tijdgebondenheid of enig ander specifiek gebruik.
Met inachtneming van de gestelde wettelijke grenzen is Uwstartpagina.com niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (inclusief financieel verlies, schade of verlies in zakelijke projecten, verlies van winst of enige andere gevolgschade) voortkomend uit het gebruik van de website of het gebruik van de inhoud van de website, het niet kunnen beschikken over de website of de inhoud van de website, of voortkomend uit besluiten genomen op basis van het gebruik van de website of de inhoud van de website.

Nogmaals: Je bent zelf VOLLEDIG JURIDISCH VERANTWOORDELIJK voor de inhoud van je pagina.

 

Quercus robur
kvk: 62150162 

Btwnr. NL854688365B01

E-mail: Quercus-robur@hotmail.com

Startpagina